Menu

Kalite Politikamız

EMS Mobil Sistemler A.Ş. olarak kalite politikamız tüm çalışanlarımızla birlikte:

 • Müşteri memnuniyetine önem veren,
 • TS EN 1789 standartlarına göre ürettiği ambulans ve ambulans ekipmanları ile daima müşterilerinin yanında olan,
 • Mobil ve Medikal alanlarda gelişen teknolojiyi yakından takip eden,
 • Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyarak, ürün ve hizmette sürekli iyileşmeyi hedef alan,
 • Müşteri taleplerini zamanında, istenilen kalitede ve en uygun fiyatlarla karşılayan,
 • Kalitemiz ile yurt dışı pazarlarda isim yapıp, hak ettiğimiz pazar payını alan,
 • İş yerimizdeki tüm safhalarda, İş Sağlığı ve Güvenliğini öncelikli planda tutan,

Ambulans ve ambulans ekipmanlarında dışa dönük, pazara hâkim, aranılan bir Türk firması olmaktır.

Çevre Politikamız

 • EMS teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi, atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.
 • Çevre yönetimi konusunda ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklere uyar ve uymayı taahhüt ettiği diğer gereklilikleri yerine getirir.
 • Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlenir.
 • Doğal kaynakları ve hammaddeyi en verimli şekilde kullanır.
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirler ve bunları azaltır.
 • Çalışanlara, çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek bilinçlendirmektir.
 • EMS yönetiminin azami desteğiyle ve tüm çalışanlarının ortak anlayışı ile çevre bilincini verimli şekilde uygular.

İSG Politikamız

 • EMS çalışanlarının ailenin bir ferdi kabul eder, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.
 • “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” bulunmakta, periyodik olarak sistemin gözden geçirilmesi ve performansının izlenmesi ile sürekli olarak gelişmesi sağlanmaktadır.
 • EMS tüm çalışanlarından güvenli çalışmalarını istemektedir. Güvenli çalışmak, EMS bünyesinde çalışmanın ön koşuludur.
 • EMS tüm projelerinde önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak kendi çalışanları, taşeronları ve ziyaretçileri için güvenli bir ortam sağlamaktadır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, iş yerimizdeki çalışmalarımızın tüm safhalarında öncelikle ele alınır.
 • Tüm çalışanlar yetkileri dahilinde gerekli tüm önlemleri almakla sorumludurlar. Bu sorumluluk tüm tehlikelerin ortadan kaldırılmasını veya olası tehlikelerin amirine bildirilmesini, tüm iş güvenliği tedbirleri uygulamalarına aktif bir şekilde katılmayı ve desteklemeyi kapsamaktadır.
 • Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitmek. İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmektir.
 • Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak, kaza ve hastalıkları en aza indirmektir.

EMS Mobil Sistemler A.Ş. , internet sitesinde yer alan tüm ürünlerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

 • EN 1789
 • EN 1865
 • ISO 9001
 • ISO 13485
 • ISO 14001 and ISO 45001
 • TSE
 • CE
 • 10G
 • Gost-R
 • Ford QVM-Partner
 • Mercedes-Benz Van-Partner

Kişisel Verilerin Korunması

Çerez Politikası

 • Ems Linkedin
 • Ems Facebook
 • Ems Twitter
 • Ems instagram
 • Ems Youtube