Garanti Politikası

EMS Mobil Sistemler A.Ş. aşağıda belirtilmiş olan koşullara tabi olmak üzere bu belgede listelenen ürünlerin üretim hatası taşımadığını beyan ve garanti eder.

Mobil Sistemler A.Ş nin sağlamış olduğu garanti yalnızca ambulanslara uygulanan üstyapı ve sağlık donanımlarını kapsar. Bunun dışında aracın kendisine ait garantiyi aracın yetkili servisleri vermektedir.

Garanti süresi tüm ürünler için 2 yıldır. Garanti sürecinin başlangıcı, Garanti Sözleşmesi'nin taraflarca imzalanmasını takiben, EMS Mobil Sistemler A.Ş.' nin yazılı talimatlarına ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak uygulamanın başladığı tarihtir.

1 - Garanti; ürünün EMS Mobil Sistemler A.Ş. tarafından fatura edildiği tarihten itibaren başlar.

2 - 2 yıllık uygulama garanti süresi içerisinde malzeme ve montaj hatalarından kaynaklanan müşterinin mağduriyeti; işçilik masrafı, ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin giderilecektir.

3 - Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre garanti süresine ilave edilir.

4 - Tamir süresi, iş başlangıcından itibaren en fazla 20 iş günüdür. Arıza durumu 20 iş günü içerisinde giderilemeyecek durumda ise müşteriye bu konuda önceden bilgi verilir. Bu süre, yetkili servis veya firmamıza bildirildiği andan itibaren başlar.

5 - Kusurun giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile tekrar onarılacak yerlerin saptanması EMS Mobil Sistemler A.Ş'ye aittir.

6 - Garanti kapsamının geçerli olması için ürünün EMS Mobil Sistemler A.Ş'nin yayınladığı kullanma kılavuzuna uygun olarak kullanılması gerekmektedir.

7 - Ürünün garanti kapsamında değerlendirilmesi için 2 nüsha olarak düzenlenen Garanti Sözleşmesinin eksiksiz ve tam olarak doldurularak taraflar arasında imzalanması gerekmektedir. Ayrıca Fatura Belgesi Garanti Belgesi yerine geçer.BULANS KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

8 - Garanti Belgesi geçerliliğinin sona erme tarihine kadar saklanmalıdır. Bir teknik servis işleminin gerekli olduğu her zaman fatura veya makbuz gibi delillerle birlikte gösterilmelidir.

9 - Ürüne yetkili servisin dışında müdahaleler ürünün Garanti Kapsamı dışında kalmasına sebep olur.

10- Sarf malzemeler garanti kapsamı dışındadır.

11- Ürünlerin ehil kişiler haricinde ve amacı dışında kullanılması halinde ürünler garanti kapsamı dışındadır.

12- Ürünlerin periyodik bakımlarının zamanında ve onaylı yetkili servisler tarafından yapılmaması halinde garanti kapsamı dışındadır.

13- Ürünlerde çarpma, yangın, devrilme, yuvarlanma ve benzeri olaylar sonucu ya da ürünlerinin kullanım talimatlarında tanımlanan şekil dışında kullanılması, stoklanması ile oluşacak hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

14- EMS Mobil Sistemler A.Ş. nin onayı olmadan ürünlerin tadil edilmesi EMS Mobil Sistemler A.Ş. tarafından önerilen dışında yedek parça ve sarf malzemeleri kullanılması halinde ürünler garanti kapsamı dışına çıkar.

15- Müşteri garanti kapsamında onarım ya da değiştirilme işleminden dolayı iş, karlılık, zaman kaybı gibi nedenlerle tazminat talep edemez.

Garantiden yararlanabilmek için her ürüne özel olarak belirtilen uygulama ve kullanım talimatları, uyarılara ve depolama koşullarına uyulması gerekmektedir. Tüm bu talimatları ürünlerin ambalajı üzerinde, genel kataloglarda ve www.emsambulance.com web sitesinden bulabilirsiniz.

Güncel bayi listemizin iletişim bilgilerine www.emsambulance.com web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Garanti koşulları kapsamında değişim yapılacak ürünün halen EMS Mobil Sistemler A.Ş'nin ürün gamında yer almaması durumunda, EMS Mobil Sistemler A.Ş.'nin tespit edeceği muadil bir ürün ile değiştirme yapılır. EMS Mobil Sistemler A.Ş. bayi veya tali bayilerinde satılan ürünlerin tamamını veya bir bölümünü piyasadan kaldırma ve/veya tekrar piyasaya sürme hakkını saklı tutar.

Bu garanti, açık ya da kapalı diğer tüm garantilerin yerini alır. Örnekleri ya da sözlü beyanları temel alan garantiler de dâhil olmak üzere bu dokümanda belirtilmiş olan tanımın ötesine geçen açık ya da kapalı başka bir garanti bulunmamaktadır. Satışa sunulabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk içeren kapalı garantiler kabul edilmez. EMS Mobil Sistemler A.Ş. sisteminin garantisi “Garanti Sözleşmesi” ibraz etmek suretiyle devredilebilir.

Garanti kuralları uyarınca kusurlu olduğu anlaşılmış ürün tamiri mümkün değil ise yenisi ile değiştirilir, eğer o dönemde ürünün yenisi veya muadili yoksa ürünün ilk satın alma fiyatı ödenir. İşçilik, nakliye vb. ek maliyet kalemleri karşılanmaz, nakliye müşteri tarafından karşılanacak olup müşteri nakliyeci bulamazsa bu konuda firma nakliye ücreti karşılığında destek verebilir.

EMS Mobil Sistemler A.Ş. , internet sitesinde yer alan tüm ürünlerde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

 • EN 1789
 • EN 1865
 • ISO 9001
 • ISO 13485
 • ISO 14001 and ISO 45001
 • TSE
 • CE
 • 10G
 • Gost-R
 • Ford QVM-Partner
 • Mercedes-Benz Van-Partner

Kişisel Verilerin Korunması

Çerez Politikası

 • Ems Linkedin
 • Ems Facebook
 • Ems Twitter
 • Ems instagram
 • Ems Youtube